Formació de professors

Si vols aprofundir d’una manera guiada dins la immensitat que és el ioga o vols dedicar-t’hi professionalment, t’oferim una formació de 3 anys que a més d’oferir-te tradició i modernitat, rigorositat i obertura cap a les diferents escoles de ioga, et portarà a transitar un procés d’evolució personal.

INSTRUCCIÓ EN IOGA INICI 24 SETEMBRE 2022

A qui es dirigeix?

La formació en Instrucció en Ioga es dirigeix a aquelles persones que es volen professionalitzar i dedicar a la docència del ioga. 

També es dirigeix a persones amb  l’interès per  fer una immersió en la filosofia, la pràctica i el procés de transformació que ens brinda el ioga quan s’hi aprofundeix.

Línia pedagògica

La línia pedagògica de ioga l’Om no s’identifica amb cap escola concreta. Hi ha una obertura envers els diversos corrents, tant els més ancestrals  com els més  moderns. Bevem de la tradició adaptant la pràctica del ioga  al món contemporani, amb una obertura a totes les vessants. Entenem que aquesta obertura és un avantatge per aprendre  i estudiar els diferents mārga , senders del ioga, permetent-te arribar a tenir una noció global per aplicar el ioga en la vida quotidiana. 

Per què formar-te amb nosaltres? 

L’Escola  ioga l’Om forma professors/es des del 2003. Miquel Gabarró, director i fundador de l’escola des del 1984 és el formador responsable de les formacions de professors/es, qui t’acompanyarà des de la seva experiència vital i professional durant els tres anys d’estudis. 

També coneixeràs altres professors/es adjunts i en col·laboració que enriqueixen el procés pedagògic i d’aprenentatge per assentar unes bones bases del ioga de manera pragmàtica. 

Els processos de formació creen vincles amb la resta de companys/es que es troben en  aquest camí d’aprenentatge i es crea una cohesió grupal, una petita comunitat que camina junta, des del respecte, la col.laboració i el gaudi.  

Durada, horaris i lloc

  • 3 anys (400h)
  • Un seminari mensual (presencial) de setembre a juny, en dissabtes de 8h a 20h.
  • Un retir intensiu anual 
  • Classes on-line 
  • Tutories grupals i personalitzades

La major part de la formació és a la natura, a Les Cases Blanques,  l’Arboçar (Alt Penedès). En alguns seminaris concrets la formació es durà a terme a Vilafranca del Penedès. 

Vols obtenir el certificat de professionalitat – Instrucció en ioga-?

En acabar la formació rebràs un certificat dels estudis realitzats atorgat per l’Escola de Formació Ioga l’Om.

Tot i que incidim en els aspectes més rellevants per assolir els nostres objectius com a escola tradicional, el nostre programa referent és el de la qualificació professional en relació al certificat de professionalitat d’Instrucció en Ioga (AFDAO311) segons l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

La nostra escola està adscrita a la Federació Catalana de Ioga (FCI) de manera que també t’assessorem en el procés d’Acreditació d’aquest certificat   que ofereix la Generalitat de Catalunya, amb validesa a nivell estatal i europeu.

La FCI entrega el diploma i convida a l’alumne a un any d’afiliació per fer la formació  de primers auxilis i l’acompanyament cap a l’acreditació necessària per tal d’aconseguir el certificat de professionalitat. 

Per a més informació escriu un correu a  formacioiogalom@gmail.com